Excel中使用Alt+数字,轻松输入特殊符号

本文介绍Excel中通过Alt组合键的形式,快速轻松输入特殊符号的方法....

输入方法:按住Alt键的同时,输入数字,数字输入完成后,松开Alt键,即可快速轻松输入特殊符号。
不用再插入符号中进行查找。

Alt+数字        得出特殊符号

41385        々
41386        —
41387        ~
41388        ‖
41389        …
41390        ‘
41391        ’
41392        “
41393        ”
41394        〔
41395        〕
41396        〈
41397        〉
41398        《
41399        》
41400        「
41401        」
41402        『
41403        』
41404        〖
41405        〗
41406        【
41407        】
41408        ±
41409        ×
41410        ÷
41411        ∶
41412        ∧
41413        ∨


Alt+数字        得出特殊符号

41414        ∑
41415        ∏
41416        ∪
41417        ∩
41418        ≡
41419        ∷
41420        √
41421        ⊥
41422        ∥
41423        ∠
41424        ⌒
41425        ∫
41426        ∮
41427        ≡
41428        ≌
41429        ≈
41430        ∽
41431        ∝
41432        ≠
41433        ≮
41434        ≯
41435        ≤
41436        ≥
41437        ∞
41438        ∵
41439        ∴
41440        ♂
41441        ♀
41442        °

Alt+数字        得出特殊符号

41443        ′
41444        ″
41445        ℃
41446        $
41447        ¤
41448        ¢
41449        £
41450        £
41451        ‰
41452        §
41453        №
41454        ☆
41455        ★
41456        ○
41457        ●
41458        ◎
41459        ◇
41460        ◆
41461        □
41462        ■
41463        △
41464        ▲
41465        ※
41466        →
41467        ←
41468        ↑
41469        ↓
41470        〓
41471        ?

发表评论

点击我更换图片
最新评论
友情连接:笔书奇小说 六一宝妈网